Satış ve Danışma Hattı: 0.412 237 30 33 AlmancaİngilizceTürkçe

Kalite Politikamız


Beta Yol Yapı İnşaat Madencilik San. ve Tic. Ltd. Şti. OLARAK ;
En Önemli Sermayemiz, İnsan Kaynağımızdır;
Hizmetlerimizin kalitesi, çalışanlarımızın kalitesiyle başlar. En iyi personeli ve yetişkin insan gücünü Şirketimiz ' e çekmek ve istihdam etmek insanımızın yeteneklerinden, gücünden ve yaratıcılığından azami fayda sağlamak; verimliliklerini artırmak ve gelişmelerine imkan tanımak,işbirliği ve dayanışmanın yeşerdiği bir çalışma ortamı yaratmak Beta Yol Yapı İnşaat Madencilik San. ve Tic. Ltd. Şti.' nin kuşaklar boyu devamlılığını sağlamak için seçtiğimiz yoldur.
Daima En İyi Olmak Vazgeçilmez Hedefimizdir;
Faaliyete başladığımız ilk günden itibaren en iyi olmayı hedef seçmiş ve misyonumuzu daima bu hedefe yönelik işler başararak sürdürmekteyiz.

 

Üstün İş Ahlakı ve Dürüst Çalışma İlkelerine Uymak Faaliyet Politikamızdır.

 

Tüm ilişkilerimizde adilane, karşılıklı yarar sağlamak amacıyla, iyi niyet ve anlayışla davranmak, yasalara ve ahlak kurallarına daima uymak ilkemizdir. Bugünün insanına ve gelecek kuşaklara karşı sorumluluklarımızı yerine getirmekteyiz.